Əmanət

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Rusiyada 19 əsrin sonunda baş verən dramatik hadisələr önündə imam Şamilin oğlu Cəmalətdin  və Lisa Olenina arasında olan sevgi əhvalatı. Cəmalətdin tarixdə “Böyük qirov” kimi qalıb. Bu film böyük siyasət və ya böyük məhəbbət qirovu sualına cavab cəhdidir. Nikolay dövrün tənəzzül əsnasında baş verən sevgi, namus və qeyrət, vətənə xidmət və verilmiş sözə sadiq olmaq məsələləri filmdə əsas yer tutacaq.  
Daha çox