Klaustrofoblar. İblis vadisi

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Altı nəfər qarğadalı sahəsində özlərinə gəlir. Heç birisi niyə və necə buraya düşməsinin və əllərində olan naməlum əşyaların nə olmasını bilmir. Birlikdə hərəkət edərək, bir birisinin dalınca tapmacaları həll edərək düşdüyü tələdən çıxmağa səy göstərərək, onlar sahənin enerjisinə əlaqədə olan bədbin bir məxluqdan qaçmağa çalışırlar.   
Daha çox