Kral qızı

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
“Günəş kralı” Lyudovik XIV-cünin qızı Mari Jozef körpəlikdən monastırda tərbiyə almasına baxmayaraq ciddi rahibələr ona nə itaətkarlıq nə də başıaşağılıq öyrədə bilmədilər. Qocalmış Kral Fransanı heç kimə tapşıra bilmədiyini anlayaraq əbədi yaşamaq qərarına gəlir. Saray alimi bu məsələnin həllinin tapır, o, dənizdə ovlanmış, əbədi həyat mənbəyi olan su pərisini saraya gətizdirir. Eyni zamanda hökmdarla qohum olmasını bilməyən Mari Jozef saraya çağırılır və tezliklə onun və əsarətdə olan su pərisi arasında ağıla sığmaz bir münasibət yaranır
Daha çox