Qarfild

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
12:30
14:20
09:00
10:50
12:40
14:30
16:20
18:10
20:00
21:50
23:40
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
12:30
14:20
09:00
10:50
12:40
14:30
16:20
18:10
20:00
21:50
23:40
Küçə pişiyi olan atası Vik ilə gözlənilmədən qovuşmasından sonra Qarfild dostu Odi ilə birlikdə öz mükəmməl ev həyatından imtina etməli və əyləncəli amma təhlükəli macəraya qoşulmalı olur.  
Daha çox