Mədəni komediya

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
11:10
16:40
18:30
20:20
22:10
14:50
14:30
16:20
18:10
20:00
21:50
12:30
18:50
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
11:10
16:40
18:30
20:20
22:10
14:50
14:30
16:20
18:10
20:00
21:50
12:30
18:50
Perm vilayətin ədəbsiz məmuru Viktor Letayev yol tikintisinə nəzarət ilə məşğuldur və istədiyinə nail olmağa öyrəşib. O işini bilən və sevin bir kəsdir, amma işindən başqa heç nəyə marağı yoxdur. Onun əqidəsi: “ Mən odun doğrayıram, mənim Çexov, Pasternak oxumağa vaxtım olmayıb. Çünki odun hamıya lazımdır, evi isə mədəniyyətlə isitmək olmaz”. Amma regionun inkişaf istiqaməti mədəniyyət və incəsənət olandan sonra ədəbsiz əqidə dəyişməli olur. İndi məmur vəzifəsini saxlamaq üçün o Perm vilayətinin mədəni irsini öyrənməlidir. Bu iş üçün o mədəniyyətşünas   Marina Nikolayevnaya müraciət edir. Görəsən o bu mədəniyyətsiz məmuru ziyalaşdıra biləcək mi?  
Daha çox