Yadelli: Vəsiət

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
“Prometey”-in sağ qalan komanda üzvləri Elizabet və android Devid mühəndislərin sirrinin açılmasına doğru ilk addımı atdılar. İndisə ağımtıl nəhənglərin doğma planeti – Cənnətdə gizlənən həqiqətin üstünün açmağın vədəsi yetişib. 
Daha çox