Karib dənizinin quldurları: Ölülər nağıl danışmır

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Uğuru tükənən Cek Sərçə aşkar edir ki, köhnə düşməni, kapitan Salazar quldurları ilə onun izinə düşüb. Onlar Şeytan üçbucağından təzə qaçıb və Cek daxil olmaqla bütün quldurları məhv etmək niyyətindədirlər. Yalnız qüvvətli artefakt – sahibinə dənizlər üzərində tam nəzarət verən Poseydonun üçbaşlı əsası xilas olunmağa kömək edə bilər.
Daha çox