Vəhşi əjdadlar

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Daş dövrü və sivilizasiyanın daha gec dövrü – vəhşi əcdadlar...onlar necə də bizə bənzəyirdilər. Onların da çoxlu qohumları var idi, onların da kişiləri sevdiyi qadınları uğrunda mübarizə aparırdılar. Onlar da cəvahiratı sevirdi, dəri top oynayır və birinci olmağa çalışırdılar...  
Daha çox