Məhşər gecəsi. Başlanğıc

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Cinayət, işsizlik və müharibənin olmadığı ideal bir dünyada yaşamaq istəyərsən? Bu cür xoşbəxt gələcəyin müqabili isə ildə bir dəfə tam qanunsuzluğun hökm sürdüyü bir gecədir. Məhz bu gecə hər şeyə icazə var. Bu cür sosial eksperimentdə iştirak etmək istəyərsiz?  
Daha çox