Alfa

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
20 000 il bundan öncə Yer kürəsi ölümün hər addımda insanı izlədiyi, soyuq və həyat üçün yararsız bir yer idi. Həyat və mədəniyyət cəhətdən planetin ən inkişaf etmiş tayfalarından olan gənc ovçu ölümcül təhlükələrlə dolu zalım dünya ilə qarşı-qarşıya gəlir. O, qorğuların gözünə dik baxmalı və evinə qayıtmalıdır. Bəlkə də, bəşəriyyətin taleyi onu səfərinin nəticəsindən asılıdır. 
Daha çox