İkiqat ilmə

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Koreya müharibəsi vaxtında iki amerikalı pilot yaxın dost və silahdaş olurlar. Növbəti tapşırıq zamanı pilotların birisi düz düşmən torpağı üzərində vurulur. Rəhbərlik xilasetmə əməliyyatın keçirilməsin məqsədyönlü hesab etmir, amma əsl dost əsgər yoldaşın təhlükədə qoya bilməz.  
Daha çox